Alimentador de Lames (ALM)

Sistema d’alimentació mecànic per gots metàlics

Compost per un elevador amb cadena metàlica + alimentador mecànic (ALM 500), vibrador lineal i cinta transportadora.

Tots els elements muntats en bancada adaptada a la màquina del client.

Armari elèctric amb totes les maniobres. + Info

Price: €0.00

ALM per tubs de plàstic

Sistema d’alimentació mecànic per tubs de plàstic de diferents formats.

Compost per una cinta dosificadora de producte + ALM-500 + Cinta transportadora/pulmó amb armari elèctric per totes les maniobres.

Producció de 40unit./min + Info

Price: €0.00

ALM per posicionar eixos de llautó

Sistema d’alimentació mecànica per posicionat d’eixos de llautó.

Compost per un equip ALM-400 + cinta descarrega/pulmó, amb muntatge en bancada de tots els elements.

Producció de 70 unit./min. + Info

Price: €0.00

ALM per l’alimentació de ròtules

Sistema d’alimentació mecànic per l’alimentació de ròtules de diversos tipus.

Compost per ALM-500 + Vibrador lineal + cinta transportadora

Armari elèctric per totes les maniobres

Producció de 15unit./minut + Info

Price: €0.00

Sistema de alimentació mecànica per posicionar varetes roscades

Sistema de alimentació mecànica per posicionar varetes roscades

Autonomia de 300 peces

Armari elèctric per totes les connexions. + Info

Price: €0.00

Posicionament de filtres

Sistema d’alimentació de lames múltiples per a posicionament de filtres

Compost per a alimentador mecànic amb cinta d’emmagatzematge i cinta transportadora amb doble sentit per al buidat ràpid del sistema

+ Info

Price: €0.00

Múltiples pneumàtic

Sistema d’alimentació de lames múltiples pneumàtic per a posicionament de vasos metàl·lics.

Dimensions molt petites per a espais reduïts.
+ Info

Price: €0.00

Posicionament dels eixos

Sistema d’alimentació de lames múltiples per al posicionament dels eixos.

Compost per a alimentador mecànic (ALM), 2 vibradors lineals, cinta d’autonomia regulable per a un diferent tipus de peça, taula de suport amb dos cargols per regular-ne l’alçada i el desplaçament lateral.
+ Info

Price: €0.00

Top